Şartlar ve Koşullar

Reddi

 

TANIMLAMA VERILERI

 

11 Temmuz 2002 tarihli 34/2002 sayılı Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticaret Kanunu hükümlerine uyulması için bu web sitesinin genel bilgi verileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Nombre de dominio: https://bebeboleta.com

Web sitesi sahibi: BEBE BOLETA, S.L.U.

Vergi kimlik numarası: B64669013

İletişim: e-posta: bb@bebeboleta.com

Web sitesinin kullanım koşulları

 

WEB SITESININ MÜLKIYETI, SORUMLU KULLANIMI VE AMACI.

 

Bu web sitesi BEBE BOLETA, S.L.U. (bundan böyle, BEBE BOLETA) mülkiyetindedir ve içeriği bu Kuruluş tarafından sunulan hizmetler ve ürünler hakkında bilgilendiricidir. Ayrıca e-posta, telefon veya web formları aracılığıyla kullanıcılar tarafından gönderilen bilgi taleplerine yanıt kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, Varlık özgeçmişi alabilir ve tüm bu koşulların gizlilik politikasında ayrıntılı olarak belirtilen, tüm Varlık veri koruma politikasına tabi olan abonelik yapmış kullanıcılara haber gönderebilir Kullanın.

 

Bu web sitesine erişim gerçeği, içeriğinin aşağıdaki kullanım şart ve koşullarının bilinmesi ve kabul edilmesinin yanı sıra kişisel veya üçüncü taraf verileri ve nitelikleri sağlarken oluşturulan veri koruma politikasının kabulünü ifade eder. Portal'ın kullanıcısının durumu ve ona erişim, rezervasyonsuz olarak kabul edilmesi anlamına gelir.

 

Aksi belirtilmedikçe, portal sayfalarında görüntülenen bilgilere erişim tamamen ücretsizdir.

 

Web sitesinin sahibi BEBE BOLETA, web sitesinde veya yapılandırma ve sunumunda yer alan bilgilerin önceden haber verilmeden, herhangi bir zamanda ve güncellemelerini yapma hakkını saklı tutar.

 

BEBE BOLETA, web sitesine, içeriğine veya güncellemesine erişimde hata olmamasını garanti etmez. Ancak, bunları önlemek, düzeltmek veya güncellemek için tüm araçları hizmetinizde kullanırsınız.

 

Hem bu web sitesine erişim hem de burada yer alan bilgilerin kullanımı, bunu yapan kişinin sorumluluğundadır. BEBE BOLETA, bu tür erişimden veya bilgilerin kontrolü dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir sonuç, hasar veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

Kullanıcı, kullanım koşullarının hükümlerinin ihlali nedeniyle kendisine yöneltilen işlemlerden doğabilecek tüm masrafları, masrafları ve tazminatı karşılayacaktır.

 

BEBE BOLETA erişim bağlantısının durumundan veya web sitesinde atıfta bulunulan üçüncü taraf bağlantılarının içeriğinden sorumlu değildir.

 

Web sitesinin mülkiyetine karşılık gelen ve LSSI'nin 10.

 

Bu web sitesinin amacı aşağıda açıklanmıştır: BEBE BOLETA tarafından sunulan hizmet ve ürünler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, kullanıcıların talep ettiği bilgileri sağlamak ve bülteni kayıt ve talep eden kullanıcılara göndermek bu hizmeti sunarsanız, uygun olduğu durumlarda, bebe BOLETA'ya göndermek isteyen kullanıcılardan özgeçmiş intihal ve mağaza dan satın alınan ürünlerin temini.

Fikri ve sınai mülkiyet

 

Tüm Endüstriyel ve Fikri Mülkiyet hakları web sitenizin grafik tasarımı, menüler, navigasyon düğmeleri, HTML kodu, Java veya Java Script uygulamaları, Aktif kontroller, metinler, görüntüler oluşturan öğeler için ayrılmıştır, dokular, grafikler ve "web sitesi" veya herhangi bir durumda, bu tür unsurları kullanmaya yetkilidir diğer içerik.

 

Buna ek olarak, BEBE BOLETA bu web sitesinde yer alabilecek sponsorlar, sponsorlar, reklamverenler, vb karşılık gelenler dışında, ticari markaların, ayırt edici işaretlerve ticari adların kullanımından kaynaklanan sınai mülkiyet haklarına sahiptir , yanı sıra bu web sitesinden yapılabilir bağlantılara karşılık gelen.

 

Web sitesinde veya diğer sayfalara bağlantılar aracılığıyla görünebilen fotoğraflar, kullanıcı tarafından sahibinin izni olmadan herhangi bir amaçla kullanılamaz. Kullanıcı tarafından aynı kötüye sadece BEBE BOLETA karşı sorumlu tutacak ve üçüncü şahıslara neden olduğu zararların yanı sıra bunların kullanımından kaynaklanabilecek yasal ihlalleri için.

 

BEBE BOLETA, web sitesinin içeriğine karşılık gelen çoğaltma, modifikasyon, adaptasyon, kamu iletişimi, bakım, hataların düzeltilmesi, atama, satış, kiralama, kredi ve/veya diğer fikri veya sınai mülkiyet haklarının haklarını saklı tutar. Yukarıdaki hakların herhangi bir şekilde kullanılması, meydana geldiği araç veya şekilde bakılmaksızın, BEBE BOLETA'nın önceden yazılı iznini gerektirir.

 

Hiçbir koşulda BEBE BOLETA, web sitesinin herhangi bir kullanıcısının fikri ve sınai mülkiyet konularında işleyebileceği ihlallerden sorumlu olmayacaktır.

 

BEBE BOLETA, web sitesini oluşturan içerik leri ve öğeleri, hizmetlerinin uygulanmasına uygun gördüğü durumlarda önceden bildirmek zorunda kalmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

 

BEBE BOLETA, web sitesinden erişilebilen web sayfalarına bağlantılar bütünlüğünü ve doğruluğunu sorumlu değildir.

 

BEBE BOLETA, web sitesinde sağlanan bilgilerin içeriğinin doğruluğunu ve bütünlüğünü güncellemekten ve gözden geçirmekten sorumlu bir grup profesyoneli kullanıcılara sunar. Ancak, desteğin niteliği ve hizmetin kesintiye uğrama olasılığı, web sitesinin üçüncü şahıslar tarafından erişim veya içeriğinin değiştirilmesi göz önüne alındığında, BEBE BOLETA, web siteniz.

Kişisel Veriler ve Çerezler

 

Veri koruma yönetmeliklerinin hükümlerine uygun olarak, sizi aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendiriz:

 

Veri Denetleyicisinin Tanımlanması

 

kimlik: BEBE BOLETA, S.L.U.

Vergi kimlik numarası: B64669013

İletişim: e-posta: bb@bebeboleta.com

 

İçerik ve kabul

 

Kullanıcı, web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerin muamelesi ve korunması hakkında bilgilendirilir, böylece kişisel verilerini bu Web Sitesi aracılığıyla sağlamak isteyip istemeyeceğini özgürce ve gönüllü olarak belirleyebilir.

 

Web Sitesinin erişimi ve kullanımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi bu belgenin Kullanıcı tarafından tam olarak kabul edilmesi anlamına gelir ve burada yer alan hüküm ve koşullara tam olarak uymayı taahhüt eder. Bu nedenle, Kullanıcı, değiştirilebildiği için Web Sitesini kullanmak istediği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu belgeyi dikkatle okumalıdır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bu Belge, web sitesi tarafından bağlantılı olsa bile, diğer web sitelerinde üçüncü şahıslar tarafından toplanan bu bilgiler için geçerli olmamakla, yalnızca Web Sitesinde elde edilen kişisel veriler için geçerli olacaktır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı

 

Kullanıcının Web Sitesi'nde gezinmesini ve web sitesinde etkinleştirilen formların her birinde belirtilen amaçlarla yönetin.

 

BEBE BOLETA, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ilgili formlar veya e-posta yoluyla işleyecek, gönderilen isteklere yanıt verebilmek, alabileceğimiz v.v.'yi yönetecek ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgiler.

 

Kuruluş ayrıca, uygun olduğu durumlarda, verilerinizi satın alınan ürünleri tedarik etmek ve bunları faturalamak için de kullanır.

 

Sağlanan kişisel verilerin gizliliği ve yürürlükteki düzenlemelere uygunluk garanti edilir.

 

Kullanıcılar, her halükarda, sağlanan Kişisel Verilerin doğruluğu, doğruluğu, geçerliliği ve orijinalliğini garanti ler ve bunlara yanıt verir ve bunları usulüne uygun olarak güncel tutmayı taahhüt etmez. Kullanıcılar ayrıca 18 yaşından büyük olmayı garanti ler.

 

Aynı şekilde, yukarıda belirtilen formlarda yer alan "Gönder" düğmesine (veya eşdeğerine) tıklayarak, Kullanıcı burada sağlanan bilgi ve verilerin doğru ve doğru olduğunu beyan eder.

 

Sağlanan veriler, ticari ilişki sürdürülde veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yıllar boyunca saklanır.

 

Kişisel verilerin kendilerine ait olmayan kişiler tarafından sağlanması durumunda, kullanıcı, dahil edilmeden önce, bu kişileri yukarıdaki paragraflarda yer alan aşırılıklar hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bu gibi durumlarda, kullanıcı bildirilen bilgilerin 14 yaşından büyük olduğunu ve bilgilerin doğru ve doğru olduğunu garanti eder. BEBE BOLETA, kullanıcı tarafından bu gereksinimlerin ihlali nden sorumlu değildir.

 

Verilerinizin işlenmesi için meşrulaştırma

 

Verilerinizin işlenmesiiçin yasal temel, sizin gönderdiğiniz isteklere yanıt vermenin meşru çıkarıdır.

 

Buna ek olarak, ticari bilgilerin gönderilmesi gibi yukarıdaki durumlarda düşünülmeyen amaçlar için açık rıza istenir. Eğer izin verirseniz, veri toplama formlarında görünecek olan kutu aracılığıyla, BEBE BOLETA size iletişim göndermek için kullanıcıyla normal posta, e-posta, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim araçları yla iletişim kurabilir. sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerle ilgili.

 

Kullanıcı herhangi bir zamanda bu tür iletişimleri devam etmek istemezse, bildirimi bb@bebeboleta.com aşağıdaki adrese göndererek, kimliğini kanıtlayan bir belgenin kopyasını sağlayarak veya aldığı ticari iletişimlerde bu amaçla etkinleştirilen bağlantıyı kullanarak rızasını iptal edebilir.

 

Verilerinizin işlenmesine olan onayınızı istediğiniz zaman bb@bebeboleta.com adresinden iptal edebilirsiniz

 

İletişim veya veri aktarımı ve uluslararası veri aktarımları

 

Kullanıcının kişisel verileri, yasal bir gereklilik olmadıkça, önceden bilgi verilmeden ve onun onayını almadan üçüncü taraflara tebliğ edilmeyecektir. Bu tür bilgiler farklı veri toplama formlarında bulunacak ve Kullanıcıya amacına bağlı olarak transferi kabul edip etmeme olanağı nı önceden sunacak.

 

Uluslararası veri aktarımı yok.

 

Kurabiye

 

Diğer ticari içerik web siteleri gibi, web sitesi de "çerezler" adı verilen bir teknoloji kullanır. Çerezler Politikası'nda, BEBE BOLETA'nın çerezleri nasıl kullandığı hakkında ayrıntılı bilgiler Kullanıcıtarafından kullanılabilir hale getirilir.

 

Hak -ları

 

Herkes, BEBE BOLETA'nın kendisiyle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğine ve bu durumda kişisel verilerine, işleme amacıyla ve söz konusu kişisel veri kategorilerine erişim hakkı nın onayını alma hakkına sahiptir.

 

Ayrıca, yanlış verilerin düzeltilmesini veya uygun olduğu durumlarda, verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığında silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz; işleme onay veya karşı geri alınmıştır; kişisel verilerin yasadışı olarak işlendiği durumlarda; veya AB veya Üye Devlet yasalarında belirtilen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bunların kaldırılması gereken yerlerde.

 

Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılması, denetleyicinin aynı doğruluğu doğrulamasını sağlayan süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna meydan okunduğunda istenebilir; işlem yasadışıdır ve kişisel verilerin iptaline karşı çıkan veri ve taleplerin kullanılmasının sınırlandırılması; denetleyicinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri konusu iddiaların formülasyonu, egzersizi veya savunması için bunlara ihtiyaç duyar; veya veri konusu, denetleyicinin meşru nedenlerinin veri öznesine göre geçerli olup olmadığını kontrol etmek için işleme itiraz etmiştir. Bu gibi durumlarda, yalnızca iddiaların uygulanması veya savunultisı için verileri saklarız.

 

Belirli durumlarda ve özel durumunuzla ilgili nedenlerden dolayı, verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. BEBE BOLETA, zorlayıcı meşru nedenler veya olası iddiaların uygulanması veya savunulması dışında verileri işlemeyi durduracaktır.

 

Sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış bir biçimde alma ve işleme dayandığınızda, bunları sağladığınız denetleyici tarafından engellenmeden başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz. rıza; veya işleme otomatik araçlarla yapılır.

 

Etkilenenlerin erişim, düzeltme, iptal ve muhalefet, işlemenin sınırlandırılması, verilerin taşınabilirliği ve otomatik bireyselleştirilmiş kararlara tabi olmaması haklarını kullanmaları gerektiğinde, bunu bb@bebeboleta.come-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin mevzuata uygun şekilde işlenmediğini düşünüyorsanız, bb@bebeboleta.comile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, özellikle haklarınızı kullanmakonusunda tatmin olmadıysanız, www.aepd.es'daki elektronik merkez aracılığıyla İspanya Veri Koruma Ajansı'na şikayette bulunabilirsiniz.

 

Kökenli

 

BEBE BOLETA'da işlediğimiz kişisel veriler veri öznesinden gelir ve web sitesinde etkinleştirilen formlar aracılığıyla sağlanır.

 

Gizli -lik

 

BEBE BOLETA'nın Web Sitesi aracılığıyla toplayabileceği kişisel veriler veya Kullanıcı ile yaptığı farklı iletişimler mutlak gizlilikle ele alınacaktır ve BEBE BOLETA'nın bu veriler hakkında gizli kalması ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, değişiklik, kayıp, tedavi veya yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alarak bunları tutma görevini garanti eder.

 

Güvenlik

 

BEBE BOLETA, kullanıcının kişisel verilerini, teknolojinin durumunu, niteliğini göz önünde bulundurarak, kazara kayba ve yetkisiz erişime, tedaviye veya ifşaya karşı korumak için uygun güvenlik düzeylerini uygulamış ve korumuştur. depolanan veriler ve maruz kalınan riskler.

Köprü

 

Harici bir web sitesinden bu web sitesinin herhangi bir sayfasına herhangi bir köprü kurulması aşağıdaki koşullara uygun olarak gerçekleştirilecektir:

 

  • Bu web sitesinde yer alan hizmetlerden herhangi birinin çoğaltılmasına izin verilmez.
  • Bu web sitesinin sayfaları ve hizmetleri hakkında yanlış, yanlış veya yanlış beyanlar dahil edilmez.
  • BEBE BOLETA, bu web sitesine "köprü" yapıldığı web sitesinde kamuya sunulan içerik, bilgi, tezahür, görüş veya hizmetlerden sorumlu olmayacaktır.
  • Herhangi bir köprü bu web sitesinin ana sayfasına yapılacaktır.

 

Varsa, bu web sitesindeki köprüler daha önce bağlantılı web sitelerinin sahipleri ile doğrulanmış olacak, bebe BOLETA bu tür bağlantılı sayfalarda kullanıcılar tarafından yürütülen faaliyetlerden sorumlu değil, özellikle hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olduğu durumlar.

 

KULLANIM ŞARTLARININ GEÇERLILİK

 

Bu web sitesinin kullanımı için kullanım koşulları belirsizdir ve portal etkin olduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Bu Koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi kabul edersiniz.

 

MADDELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE ETKİNLİK

 

Bu koşullarda yer alan herhangi bir madde tamamen veya kısmen geçersiz veya etkisiz ilan edilirse, bu geçersizlik sadece o hükmü veya bunların geçersiz veya etkisiz olan kısmını etkileyecektir, kalan koşullar kalan.

 

YÜRÜRLÜKTEKI HUKUK VE YARGI

 

Bu kullanım koşulları İspanyol yasalarına tabidir. Bu Genel Koşulların yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlık veya uyuşmazlık durumunda, taraflar Barselona şehrinin Mahkemeleri ve Mahkemeleri'ne açıkça feragat eder.

Precios y gastos de envío

A los pedidos que el usuario realice a través de WWW.BEBEBOLETA.COM se le aplicarán los precios que estén ofertados y listados en la página web del producto al momento de realizar el pedido correspondiente, salvo que existiese un error en el mismo. En todo caso BEBEBOLETA se reserva el derecho a modificar los precios de los productos ofertados en cualquier momento, sin perjuicio de que éstos se facturarán al precio en vigor en el momento del registro del pedido.

Ürünlerin bu fiyatları, satın alma sırasında yürürlükte olan oranda KDV'nin yanı sıra geçerli olabilecek diğer vergileri de içerir. İlgili vergiler gönderdiğimiz faturada ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İspanya dışına sevk edilecek ürünlerin satışı, ilgili vergi rejimi nedeniyle KDV'ye tabi olmayan bir işlem olacaktır. Aynı şekilde, ürünlerin fiyat miktarı her durumda ayrı olarak ödenmesi gereken aynı nakliye maliyetlerini içermez.

Kullanıcılar WEB'de standart siparişler için sağlanan sıradan nakliye maliyetlerini ayrıntılı olarak bulabilirler. Nakliye maliyetleri özellikle bir kerelik check-in işlemi sırasında ayrıntılı ve sadece ürün türüne göre veya sipariş hacmine göre normal nakliye maliyeti için web sitesinde belirtilen nakliye maliyetleri bir overage olduğunda tüm emirler. Bu durumda, sevkiyat maliyetleri kullanıcı-alıcı tarafından seçilen boyut, ağırlık ve nakliye yöntemine göre miktarını belirleyen söz konusu sipariş için belirtilecektir.

BEBEBOLETA no será responsable de cualquier error que pueda existir en relación con la descripción o el precio de cualquier producto. En cada expedición de un pedido, BEBEBOLETA comprobará y verificará el precio de los productos. En caso de que exista algún error en los precios mostrados en la WEB, BEBEBOLETA actuará del modo siguiente: (a) si el precio correcto es inferior al que se muestra en la WEB, BEBEBOLETA cobrará a sus miembros el menor de los precios y procederá con el envío del producto(s); (b) si el precio correcto es mayor al que se muestra en la WEB, BEBEBOLETA se pondrá en contacto con el miembro-comprador para que dé las instrucciones que correspondan, ya sea proseguir con el pedido o cancelar el pedido sin coste alguno para él.

Forma de pago

Kullanıcı siparişleri kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecektir. BEBEBOLETA tarafından kabul edilen banka kartları şunlardır: Visa, Visa Electron, MasterCard, benzeri kartlar ve ayrıca Pay Pal sistemi aracılığıyla. Satın alma işleminin toplam fiyatı, siparişin gerçekleştiği yerde kullanıcı tarafından belirlenen karta borçlandırılacaktır.

BEBEBOLETA sektörde gerekli en yüksek güvenlik önlemlerine sahiptir. BEBEBOLETA, çevrimiçi ödeme işlemlerinde gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için en son şifreleme tekniklerini kullanır.

Toda la información utilizada para llevar a cabo sus pedidos se trata de forma codificada. Con la única y exclusiva finalidad de facilitar las compras posteriores del usuario, de modo que tras su primera compra el cliente únicamente tenga que confirmar que la información facilitada de la forma de pago y del lugar de la entrega es la misma que la de sus anteriores pedidos, y siempre cumpliendo las medidas de seguridad exigibles por la legislación vigente, BEBEBOLETA almacenará los datos relativos al proceso de compra y al medio de pago empleado por el cliente. Dichos datos son custodiados por BEBEBOLETA de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales existentes en materia de protección de datos de carácter personal, aplicando siempre las medidas de seguridad legalmente exigibles. No obstante, el usuario que lo desee puede ejercitar su derecho de cancelación de dichos datos personales, para lo que deberá comunicarlo a través del formulario de atención al cliente.

Devolucions

BEBEBOLETA realizará devolución del importe del producto y del envío en el caso de si el artículo presenta algún tipo de defecto o tara, pues en ese caso hay un periodo legal de desistimiento de 14 días. En este caso, debe comunicarlo a través del formulario de atención al cliente y enviar fotografías del producto.

Atención al cliente y reclamación

Deseamos prestarle el mejor servicio, en el caso de necesitar contactar con nuestro equipo con el fin de recibir asesoramiento o notificar alguna incidencia, debe comunicarlo a través del formulario de atención al cliente.