Gizlilik Politikası

Veri koruma yönetmeliklerinin hükümlerine uygun olarak, sizi aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendiriz:

Veri Denetleyicisinin Tanımlanması

Kimlik: BEBE BOLETA, S.L.U.

Vergi kimlik numarası: B64669013

İletişim: e-posta: bb@bebeboleta.com

İçerik ve kabul

Kullanıcı, web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerin muamelesi ve korunması hakkında bilgilendirilir, böylece kişisel verilerini bu Web Sitesi aracılığıyla sağlamak isteyip istemeyeceğini özgürce ve gönüllü olarak belirleyebilir.

Web Sitesinin erişimi ve kullanımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi bu belgenin Kullanıcı tarafından tam olarak kabul edilmesi anlamına gelir ve burada yer alan hüküm ve koşullara tam olarak uymayı taahhüt eder. Bu nedenle, Kullanıcı, değiştirilebildiği için Web Sitesini kullanmak istediği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu belgeyi dikkatle okumalıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bu Belge, web sitesi tarafından bağlantılı olsa bile, diğer web sitelerinde üçüncü şahıslar tarafından toplanan bu bilgiler için geçerli olmamakla, yalnızca Web Sitesinde elde edilen kişisel veriler için geçerli olacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı

Kullanıcının Web Sitesi'nde gezinmesini ve web sitesinde etkinleştirilen formların her birinde belirtilen amaçlarla yönetin.

BEBE BOLETA, S.L.U. kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ilgili formlar veya e-posta yoluyla işleyecek, gönderilen isteklere yanıt verebilmek için, alabileceğimiz C.V.'yi yönetecek ve size ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek.

Buna ek olarak, varlık, uygun olduğu durumlarda, satın alınan ürünleri tedarik etmek ve bunların faturalarını yürütmek için bilgilerinizi kullanacaktır.

Sağlanan kişisel verilerin gizliliği ve yürürlükteki düzenlemelere uygunluk garanti edilir.

Kullanıcılar, her halükarda, sağlanan Kişisel Verilerin doğruluğu, doğruluğu, geçerliliği ve orijinalliğini garanti ler ve bunlara yanıt verir ve bunları usulüne uygun olarak güncel tutmayı taahhüt etmez. Kullanıcılar ayrıca 18 yaşından büyük olmayı garanti ler.

Aynı şekilde, yukarıda belirtilen formlarda yer alan "Gönder" düğmesine (veya eşdeğerine) tıklayarak, Kullanıcı burada sağlanan bilgi ve verilerin doğru ve doğru olduğunu beyan eder.

Sağlanan veriler, ticari ilişki sürdürülde veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yıllar boyunca saklanır.

Kişisel verilerin kendilerine ait olmayan kişiler tarafından sağlanması durumunda, kullanıcı, dahil edilmeden önce, bu kişileri yukarıdaki paragraflarda yer alan aşırılıklar hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bu gibi durumlarda, kullanıcı bildirilen bilgilerin 14 yaşından büyük olduğunu ve bilgilerin doğru ve doğru olduğunu garanti eder. BEBE BOLETA, S.L.U. kullanıcı tarafından bu gereksinimlerin ihlali için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Verilerinizin işlenmesi için meşrulaştırma

Verilerinizin işlenmesiiçin yasal temel, sizin gönderdiğiniz isteklere yanıt vermenin meşru çıkarıdır.

Buna ek olarak, ticari bilgilerin gönderilmesi gibi yukarıdaki durumlarda düşünülmeyen amaçlar için açık rıza istenir. İzniniz verirseniz, veri toplama formlarında görünecek olan kutu aracılığıyla BEBE BOLETA, S.L.U. size iletişim göndermek için kullanıcıyla normal posta, e-posta, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim araçları yla iletişim kurabilir. sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerle ilgili.

Kullanıcı herhangi bir zamanda bu tür iletişimleri devam etmek istemezse, bildirimi bb@bebeboleta.com aşağıdaki adrese göndererek, kimliğini kanıtlayan bir belgenin kopyasını sağlayarak veya aldığı ticari iletişimlerde bu amaçla etkinleştirilen bağlantıyı kullanarak rızasını iptal edebilir.

Puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, en cualquier momento en la dirección bb@bebeboleta.com.

İletişim veya veri aktarımı ve uluslararası veri aktarımları

Kullanıcının kişisel verileri, yasal bir gereklilik olmadıkça, önceden bilgi verilmeden ve onun onayını almadan üçüncü taraflara tebliğ edilmeyecektir. Bu tür bilgiler farklı veri toplama formlarında bulunacak ve Kullanıcıya amacına bağlı olarak transferi kabul edip etmeme olanağı nı önceden sunacak.

Uluslararası veri aktarımı yok.

Kurabiye

Diğer ticari içerik web siteleri gibi, web sitesi de "çerezler" adı verilen bir teknoloji kullanır. Çerezler Politikası, BEBE BOLETA, S.L.U.'nun Kullanıcı'nın emrindeki çerezleri nasıl kullandığını ayrıntılarıyla anlatır.

Hak -ları

Herkes BEBE BOLETA, S.L.U. kendisi ile ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğine ve bu durumda, kişisel verilerine erişim hakkı, işleme amacıyla ve söz konusu kişisel veri kategorileri için onay alma hakkına sahiptir.

Ayrıca, yanlış verilerin düzeltilmesini veya uygun olduğu durumlarda, verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığında silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz; işleme onay veya karşı geri alınmıştır; kişisel verilerin yasadışı olarak işlendiği durumlarda; veya AB veya Üye Devlet yasalarında belirtilen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bunların kaldırılması gereken yerlerde.

Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılması, denetleyicinin aynı doğruluğu doğrulamasını sağlayan süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna meydan okunduğunda istenebilir; işlem yasadışıdır ve kişisel verilerin iptaline karşı çıkan veri ve taleplerin kullanılmasının sınırlandırılması; denetleyicinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri konusu iddiaların formülasyonu, egzersizi veya savunması için bunlara ihtiyaç duyar; veya veri konusu, denetleyicinin meşru nedenlerinin veri öznesine göre geçerli olup olmadığını kontrol etmek için işleme itiraz etmiştir. Bu gibi durumlarda, yalnızca iddiaların uygulanması veya savunultisı için verileri saklarız.

Belirli durumlarda ve özel durumunuzla ilgili nedenlerden dolayı, verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. BEBE BOLETA, S.L.U. bunun için iyi bir neden olmadığı sürece veya olası iddiaların egzersiz için veya savunması için verilerin işlenmesine son verecektir.

Sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış bir biçimde alma ve işleme dayandığınızda, bunları sağladığınız denetleyici tarafından engellenmeden başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz. rıza; veya işleme otomatik araçlarla yapılır.

Etkilenenlerin erişim, düzeltme, iptal ve muhalefet, işlemenin sınırlandırılması, verilerin taşınabilirliği ve otomatik bireyselleştirilmiş kararlara tabi olmaması haklarını kullanmaları gerektiğinde, bunu bb@bebeboleta.come-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Si considera que sus datos personales no han sido tratados de acuerdo con la normativa, puede ponerse en contacto con bb@bebeboleta.com. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es.

Kökenli

BEBE BOLETA, S.L.U.'da işlediğimiz kişisel veriler ilgili taraftan gelir ve web sitesinde etkinleştirilen formlar aracılığıyla sağlanır.

Gizli -lik

BEBE BOLETA, S.L.U.'nun Web Sitesi aracılığıyla toplayabileceği kişisel veriler veya Kullanıcı ile yaptığı farklı iletişimler mutlak gizlilikle ele alınacaktır ve bebe BOLETA, S.L.U.'yu gizli tutmak için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, değişiklik, kayıp, tedavi veya yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alarak bunları tutma görevini garanti ederler.

Güvenlik

BEBE BOLETA, S.L.U., kullanıcının kişisel verilerini kazara kayba veya yetkisiz erişime, tedaviye veya ifşaya karşı korumak için, teknolojinin durumunu göz önünde bulundurarak, depolanan verilerin niteliği ve maruz kalınan riskler.

Precios y gastos de envío

A los pedidos que el usuario realice a través de WWW.BEBEBOLETA.COM se le aplicarán los precios que estén ofertados y listados en la página web del producto al momento de realizar el pedido correspondiente, salvo que existiese un error en el mismo. En todo caso BEBEBOLETA se reserva el derecho a modificar los precios de los productos ofertados en cualquier momento, sin perjuicio de que éstos se facturarán al precio en vigor en el momento del registro del pedido.

Ürünlerin bu fiyatları, satın alma sırasında yürürlükte olan oranda KDV'nin yanı sıra geçerli olabilecek diğer vergileri de içerir. İlgili vergiler gönderdiğimiz faturada ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İspanya dışına sevk edilecek ürünlerin satışı, ilgili vergi rejimi nedeniyle KDV'ye tabi olmayan bir işlem olacaktır. Aynı şekilde, ürünlerin fiyat miktarı her durumda ayrı olarak ödenmesi gereken aynı nakliye maliyetlerini içermez.

Kullanıcılar WEB'de standart siparişler için sağlanan sıradan nakliye maliyetlerini ayrıntılı olarak bulabilirler. Nakliye maliyetleri özellikle bir kerelik check-in işlemi sırasında ayrıntılı ve sadece ürün türüne göre veya sipariş hacmine göre normal nakliye maliyeti için web sitesinde belirtilen nakliye maliyetleri bir overage olduğunda tüm emirler. Bu durumda, sevkiyat maliyetleri kullanıcı-alıcı tarafından seçilen boyut, ağırlık ve nakliye yöntemine göre miktarını belirleyen söz konusu sipariş için belirtilecektir.

BEBEBOLETA no será responsable de cualquier error que pueda existir en relación con la descripción o el precio de cualquier producto. En cada expedición de un pedido, BEBEBOLETA comprobará y verificará el precio de los productos. En caso de que exista algún error en los precios mostrados en la WEB, BEBEBOLETA actuará del modo siguiente: (a) si el precio correcto es inferior al que se muestra en la WEB, BEBEBOLETA cobrará a sus miembros el menor de los precios y procederá con el envío del producto(s); (b) si el precio correcto es mayor al que se muestra en la WEB, BEBEBOLETA se pondrá en contacto con el miembro-comprador para que dé las instrucciones que correspondan, ya sea proseguir con el pedido o cancelar el pedido sin coste alguno para él.

Forma de pago

Kullanıcı siparişleri kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecektir. BEBEBOLETA tarafından kabul edilen banka kartları şunlardır: Visa, Visa Electron, MasterCard, benzeri kartlar ve ayrıca Pay Pal sistemi aracılığıyla. Satın alma işleminin toplam fiyatı, siparişin gerçekleştiği yerde kullanıcı tarafından belirlenen karta borçlandırılacaktır.

BEBEBOLETA sektörde gerekli en yüksek güvenlik önlemlerine sahiptir. BEBEBOLETA, çevrimiçi ödeme işlemlerinde gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için en son şifreleme tekniklerini kullanır.

Toda la información utilizada para llevar a cabo sus pedidos se trata de forma codificada. Con la única y exclusiva finalidad de facilitar las compras posteriores del usuario, de modo que tras su primera compra el cliente únicamente tenga que confirmar que la información facilitada de la forma de pago y del lugar de la entrega es la misma que la de sus anteriores pedidos, y siempre cumpliendo las medidas de seguridad exigibles por la legislación vigente, BEBEBOLETA almacenará los datos relativos al proceso de compra y al medio de pago empleado por el cliente. Dichos datos son custodiados por BEBEBOLETA de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales existentes en materia de protección de datos de carácter personal, aplicando siempre las medidas de seguridad legalmente exigibles. No obstante, el usuario que lo desee puede ejercitar su derecho de cancelación de dichos datos personales, para lo que deberá comunicarlo a través del formulario de atención al cliente.

Devolucions

 

BEBEBOLETA realizará devolución del importe del producto y del envío en el caso de si el artículo presenta algún tipo de defecto o tara, pues en ese caso hay un periodo legal de desistimiento de 14 días. En este caso, debe comunicarlo a través del formulario de atención al cliente y enviar fotografías del producto.

 

Atención al cliente y reclamación

Deseamos prestarle el mejor servicio, en el caso de necesitar contactar con nuestro equipo con el fin de recibir asesoramiento o notificar alguna incidencia, debe comunicarlo a través del formulario de atención al cliente.