HİZMET KOŞULLARI

WEB SITESI VE SUNULAN ÜRÜNLER

 
PÁGINA WEB WWW.BEBEBOLETA.COM
 

Los usuarios se obligan y comprometen a utilizar correctamente, de forma lícita y diligente, la WEB y los servicios que allí se ofrecen, y especialmente a no llevar ningún uso de BEBEBOLETA.COM que pueda ser contrario a sus propios fines o a la ley. Concretamente: los usuarios son responsables de garantizar que la información que proporcionen para su registro como miembros en la WEB está completa, es cierta y correcta.

Sahip/kullanıcı başına yalnızca bir üye hesabına izin verilir. Birden fazla kayıt yasaktır ve BEBEBOLETA tarafından ortadan kaldırılacaktır.


Los usuarios pueden acceder a sus pedidos completos y/o enviados recientemente en la zona protegida por contraseña, alojada en WWW.BEBEBOLETA.COM. En esta zona también puede cambiar, administrar y guardar su información personal y las ofertas de suscripciones a publicaciones de BEBEBOLETA. En caso de que los usuarios violen o incumplan alguna de las presentes, BEBEBOLETA se reserva el derecho de realizar una advertencia al usuario, modificar o eliminar contenido publicado por el usuario en la WEB o, en su caso, expulsar al usuario de WWW.BEBEBOLETA.COM, retirándole su condición de miembro. Los usuarios responderán de cualesquiera daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que se puedan ocasionar como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las normas de uso de la WEB, de las presentes Condiciones Generales y/o de cualquier obligación que venga exigida por Ley.


BEBEBOLETA, bu WEB SİTESİnDE yer alan herhangi bir hata veya eksiklikten veya kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bu web sitesi, kullanıcının üçüncü tarafların bilgilerine erişmesine veya bağlantılar aracılığıyla, içeriği, bilgileri, hataları veya ihmalleri BEBEBOLETA'nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığı üçüncü taraflarca yönetilen diğer web sitelerine erişmesine izin verebilir. Bu tür bağlantıların varlığı, BEBEBOLETA'nın içeriğini herhangi bir şekilde önerdiği veya onayladığı anlamına da gelmez.  Bu nedenle, bebeboleta dışında bu tür web siteleri aracılığıyla kullanıcının navigasyon bebeboleta için toplam ödeme ile, kendi tek ve münhasır sorumluluğu altında olacaktır. Kabul edilen güvenlik önlemlerine rağmen, BEBEBOLETA kullanıcının bilgisayar sistemine zarar verebilecek veya değiştirebilecek virüslerin veya diğer unsurların yokluğunu garanti etmez ve bundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Bu web sitesindeki tüm sınai ve fikri mülkiyet hakları ve bu web sitesinde yer alan içerik ve bilgiler yasal olarak sahiplerine aittir ve yukarıda belirtilen web sitesine erişim veya kullanıcıları tarafından kullanımı herhangi bir şekilde bu hak, içerik veya bilgi ile ilgili olarak herhangi bir hak, yetki veya lisans verilmesi olarak kabul edilebilir. Bu tür herhangi bir yol veya prosedür ile, herhangi bir nitelik, herhangi bir şekilde, mevcut, çıkarma, yeniden kullanım, iletme veya kullanımı, çoğaltma, dönüşüm, dağıtım, kamu iletişimi, yapımı, hakları, ilgili hakların sahibi tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadıkça.


SUNULAN ÜRÜNLER

Las descripciones que se hagan de los productos ofrecidos en WWW.BEBEBOLETA.COM se realizan a los meros efectos informativos, de acuerdo con la información y documentación que proporcionan los proveedores y terceros colaboradores de BEBEBOLETA no se responsabiliza de los errores que puedan contener la descripción de los productos (incluyendo errores en el precio), sin que los mismos puedan generarle ninguna responsabilidad u obligación de ningún tipo.


Ticari adlar, ticari markalar, web sitesinde yer alan her türlü ayırt edici işaretler veya mezhepler de dahil olmak üzere sunulan ürünlerle ilgili her türlü fotoğraf, video ve grafik veya ikonografik gösterimleri, sadece etkileri vardır kullanıcıya mümkün olduğunca çok bilgi sunmak için, ancak BEBEBOLETA'ya bağlayıcı olmamak için açıklayıcı veya açıklayıcı.


Ürünün satın alma işleminden sonra kullanılamaması durumunda, BEBEBOLETA müşteriyi toplam iptal veya varsa siparişin bir kısmı hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir. Bu tür kısmi iptal, yasal olarak öngörülen cayma hakkının kullanıcı tarafından yapılabilecek uygulama nın öngörülmesi ne sayılsa bile, tüm siparişin iptaline izin vermez. Ürünün kullanılamamasıile sonuçlanan kısmi bir iptal durumunda, BEBEBOLETA, müşteri tarafından ödenen fiyatı ve ilgili ürüne karşılık gelen nakliye maliyetlerini iade edecektir.


IŞE


La compra de productos en la web WWW.BEBEBOLETA.COM se realiza siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto en el sitio web, en la sección “Cesta”. En el proceso de compra, el usuario deberá facilitar la siguiente información: Datos de facturación (incluyendo la dirección en la que desea recibir el pedido). Detalles de la forma de pago (incluyendo los de la tarjeta bancaria con la que va a efectuar el pago o los datos de Pay Pal).

İlgili formları ("Fatura Adresi", "Ödeme Detayları" ve "Sipariş Bilgileri") tamamladıktan sonra ve üye tarafından verilecek siparişin alınmasından sonra, BEBEBOLETA 24 saat içinde postaya siparişinize karşılık gelen elektronik faturayla birlikte, siparişi kabul eden ve yapılan satın alma işlemini onaylayan bir e-posta gönder.

Las compras quedan restringidas a mayores de 18 años.


Al seleccionar o clicar en el botón “Pagar” durante el proceso de compra el miembro declara aceptar plenamente y sin reservas la totalidad de las presentes Condiciones Generales, así como acepta expresamente recibir la factura correspondiente a su pedido en formato electrónico, que también podrá descargar en su área privada de WWW.BEBEBOLETA.COM. No obstante, Ud. siempre tendrá derecho a revocar su consentimiento para la recepción de facturas en formato electrónico, y solicitar recibir la factura correspondiente a su pedido en formato papel, lo que podrá solicitarnos enviándonos un email a tal efecto , a la dirección bb@bebeboleta.com.

Sözleşme, BEBEBOLETA'nın aslında üye tarafından bedel ini aldığı tarihte resmileşmiş ve mükemmelleşmiş sayılır. Kullanıcıların WEB üzerinden gerçekleştirebileceği tüm sözleşmeler BEBEBOLETA ile yapılır.


Taraflar, bebeboleta'nın tamamını alana kadar satılan ve satılan ürünün mülkiyetinin kullanıcıya aktarılmaması için BEBEBOLETA lehine bir alan adı rezervasyonu üzerinde açıkça anlaştılar ( KDV ve nakliye maliyetleri, o zamana kadar bunun üzerinden alan adı ve ilgili etki alanı rezervasyon karşılık gelen yasal işlemler rezerve.


Herhangi bir ürünün mevcut olmaması durumunda BEBEBOLETA bu durumu kullanıcıya bildirecek ve siparişin tüm tutarını (veya söz konusu ürüne karşılık gelen parçayı) ilgili nakliye masraflarıyla birlikte iade edecektir, kullanıcı tarafından belirlenen karta kredi. BEBEBOLETA'nın, bildirimden ürünün bu şekilde kullanılamamasına ilişkin bildirimden itibaren 14 iş günü süresi olacaktır. Hiçbir durumda herhangi bir hak kullanıcı lehine (tazminat, indirim, vb) bu nedenle oluşturulacak.


Veri onayı nedeniyle, bazı durumlarda, BEBEBOLETA satın alma sırasında zaten sağlanan bir ek bilgi gerektirebilir. Bu ekstra belgeler başka bir iletişim telefon numarası, banka bilgileri ve kimlik veya pasaport kopyası olacaktır. Siparişlerinizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm bilgiler, her zaman yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği güvenlik önlemlerine uygun olarak, teslimat ve satın almayı kolaylaştırmak amacıyla gizli ve münhasır bir amaç doğrultusunda ele alınır. Bu tür veriler BEBEBOLETA tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yasal hükümlere uygun olarak saklanır ve her zaman yasal olarak uygulanabilir güvenlik önlemleri uygulanır, daha ayrıntılı olarak Veri Politikası'nda ileri. 


FİYATLAR VE SEVKİYAT MASRAFLARI


A los pedidos que el usuario realice a través de WWW.BEBEBOLETA.COM se le aplicarán los precios que estén ofertados y listados en la página web del producto al momento de realizar el pedido correspondiente, salvo que existiese un error en el mismo. En todo caso BEBEBOLETA se reserva el derecho a modificar los precios de los productos ofertados en cualquier momento, sin perjuicio de que éstos se facturarán al precio en vigor en el momento del registro del pedido. 


Ürünlerin bu fiyatları, satın alma sırasında yürürlükte olan oranda KDV'nin yanı sıra geçerli olabilecek diğer vergileri de içerir. İlgili vergiler gönderdiğimiz faturada ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İspanya dışına sevk edilecek ürünlerin satışı, ilgili vergi rejimi nedeniyle KDV'ye tabi olmayan bir işlem olacaktır. Aynı şekilde, ürünlerin fiyat miktarı her durumda ayrı olarak ödenmesi gereken aynı nakliye maliyetlerini içermez.


Kullanıcılar WEB'de standart siparişler için sağlanan sıradan nakliye maliyetlerini ayrıntılı olarak bulabilirler. Nakliye maliyetleri özellikle bir kerelik check-in işlemi sırasında ayrıntılı ve sadece ürün türüne göre veya sipariş hacmine göre normal nakliye maliyeti için web sitesinde belirtilen nakliye maliyetleri bir overage olduğunda tüm emirler. Bu durumda, sevkiyat maliyetleri kullanıcı-alıcı tarafından seçilen boyut, ağırlık ve nakliye yöntemine göre miktarını belirleyen söz konusu sipariş için belirtilecektir.


BEBEBOLETA, herhangi bir ürünün tanımı veya fiyatı ile ilgili olabilecek hatalardan sorumlu olmayacaktır. Bir siparişin her sevkiyatında, BEBEBOLETA ürünlerin fiyatını kontrol edecek ve doğrulayacaktır. WEB SİTESİnDE GÖSTERİlEN fiyatlarda bir hata olması durumunda, BEBEBOLETA aşağıdaki gibi davranacaktır: (a) doğru fiyat WEB'de gösterilenden daha düşükse, BEBEBOLETA üyelerinden en düşük fiyatları tahsil edecek ve ürünün sevkiyatı(lar ile devam edecektir); (b) doğru fiyat WEB SİTESİnDE gösterilenden daha yüksekse, BEBEBOLETA uygun talimatları vermek için alıcı-üye ile irtibata geçecektir, ya siparişe devam edecek ya da siparişi ücretsiz olarak iptal edecektir.

.

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Kullanıcı siparişleri kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecektir. BEBEBOLETA tarafından kabul edilen banka kartları şunlardır: Visa, Visa Electron, MasterCard, benzeri kartlar ve ayrıca Pay Pal sistemi aracılığıyla. Satın alma işleminin toplam fiyatı, siparişin gerçekleştiği yerde kullanıcı tarafından belirlenen karta borçlandırılacaktır.


BEBEBOLETA sektörde gerekli en yüksek güvenlik önlemlerine sahiptir. BEBEBOLETA, çevrimiçi ödeme işlemlerinde gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için en son şifreleme tekniklerini kullanır.

Siparişlerinizi gerçekleştirmek için kullanılan tüm bilgiler kodlanmış bir şekilde işlenir. Kullanıcının sonraki satın alımlarını kolaylaştırmak amacıyla, ilk satın alımından sonra müşterinin sadece ödeme yöntemi ve teslimat yeri ile ilgili bilgilerin önceki siparişleri ile aynı olduğunu teyit etmesi ve her zaman mevcut mevzuatın gerektirdiği güvenlik önlemlerine uygun olarak, BEBEBOLETA satın alma süreci ve müşteri tarafından kullanılan ödeme araçlarıile ilgili verileri saklayacak. Bu tür veriler BEBEBOLETA tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yasal hükümlere uygun olarak saklanır ve her zaman yasal olarak uygulanabilir güvenlik önlemleri uygulanır. Ancak, bunu yapmak isteyen kullanıcı, müşteri hizmetleri formu aracılığıyla iletmesi gereken bu tür kişisel verileri iptal etme hakkını kullanarak bu tür kişisel verileri iptal edebilir.


DÖNDÜRÜR 


BEBEBOLETA, ürünün herhangi bir kusuru veya taresi olması durumunda ürün ve sevkiyat miktarını iade edecektir, çünkü bu durumda yasal olarak 14 günlük bir para çekme süresi vardır. Bu durumda, müşteri destek formu aracılığıyla iletişim kurmanız ve ürünün fotoğraflarını göndermeniz gerekir.

 

MÜŞTERI HIZMETLERI VE TALEPLER

 

Size en iyi hizmeti sunmak istiyoruz, tavsiye almak veya herhangi bir olayı bildirmek için ekibimizle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, müşteri hizmetleri formu aracılığıyla iletişim kurmanız gerekmektedir..